TROSGLWYDDO (FARO)

 

Gallaf bersonol argymell Jose trosglwyddo o Faro i Isla Canela. He lives in Ayamonte and charges 70 ewros bob ffordd. He also does local excursions and shorter taxi rides around town. You can text him in English on 0034 615934066Rwy'n Dim ond dweud wrtho eich bod yn aros yn Sarahs fflat yn Isla Canela a gofyn os gall ydych yn ffitio i mewn.

Bydd yn cyfarfod y tu allan cyrraedd chi yn y maes awyr ac yn eich gollwng yn y pyrth blaen y fflat ar yr ochr traeth.

Pryd fydd yn cyrraedd llawer o yrwyr yn gyrru chi i mewn drwy'r pyrth diogel hyn i mewn i'r maes parcio yng nghefn yr eiddo. Bydd angen i chi bwyso'r botwm ar y ffob allwedd electronig ar gyfer y gatiau i agor. Os byddant yn methu agor y gallwch ddefnyddio'r allwedd gât i gerddwyr (ar yr allweddi a ddarperir) i agor y giât droed. Byddwch yn gweld polyn byr du gyda botwm arddull swits golau arno. Os gwthiwch y bydd hyn yn y gatiau yn agor.